Tillsammans skapar vi framgång

Din partner för verktygsbunden tillverkning med fokus på kvalitet och resultat

Sänk era kostnader och öka er produktivitet med verktygsbunden tillverkning.

Om ni producerar mer än 10 000 detaljer per år kan verktygsbunden tillverkning erbjuda betydande kostnadsbesparingar och ökad effektivitet jämfört med verktygslösa alternativ. Men det handlar inte bara om lägre styckpris. Med verktygsbunden tillverkning får ni:

Högre kapacitet: 
Verktyg kan producera detaljer betydligt snabbare än verktygslösa metoder, vilket ger er möjlighet att öka er produktion och leverera mer till era kunder.

Förbättrad kvalitet: 
Verktyg kan producera detaljer med snävare toleranser och bättre planhet, vilket ger er en mer konsekvent och högkvalitativ produkt.

Mindre material: genom smarta lösningar kan ofta godstjocklekar tas ned vilket leder till betydande besparingar i mängden stål som behöver köpas in per detalj.

Större designfrihet: 
Verktyg kan konstrueras för att producera detaljer med komplexa former som inte är möjliga med verktygslösa metoder.

Långsiktig besparing: Den initiala investeringen i verktyg kan verka stor, men den betalar sig snabbt genom lägre materialkostnad, lägre produktionskostnader och ökad produktivitet.

Västbo Press: Din partner för verktygsbunden tillverkning

Vi har en egen verktygsavdelning med experter som kan konstruera och tillverka verktyg som optimerar er produktion. Vi erbjuder hela kedjan från idé, konstruktion, simulering, framställning, provning till serieproduktion:

  • Idé: Vi tar oss tid att lyssna på dina behov och mål för att se om vi har rätt lösning för er. För oss är det av högsta prioritet att ni når era mål och att våra lösningar löser era problem på bästa sätt. Vi vill säkerställa att ni får den bästa möjliga lösningen som ur ett långsiktigt perspektiv blir bäst för er.
  • Konstruktion: Vi samarbetar och planerar tillsammans med er för att konstruera verktyg som uppfyller de behov som finns.
  • Simulering: Vi kan simulera verktygets funktion i förväg för att identifiera och lösa eventuella problem innan produktionen startar.
  • Framställning: Med moderna CNC-maskiner tillverkar vi verktyg av högsta kvalitet med precision och effektivitet.
  • Provning: Vi testar verktyget noggrant för att säkerställa att det uppfyller alla krav och specifikationer
  • Serieproduktion: Vår moderna produktionsanläggning har kapacitet att producera stora volymer av detaljer till korta ledtider. 

Är ni redo att ta er produktion till nästa nivå? Kontakta oss idag för att diskutera om verktygsbunden tillverkning kan hjälpa er att sänka era kostnader och öka er produktivitet.

Rulla till toppen